Welkom bij MindSessions


MindSessions is een sociale iPad game waarin spelers op didactisch verantwoorde en leuke wijze samen leren en samen tot nieuwe inzichten komen. Hiervoor gebruiken we bewezen didactische modellen binnen een game flow, waarmee zowel de motivatie en het leerrendement worden vergroot. Doordat de game ook output levert, de oplossingen en quiz-uitkomsten, leert de organisatie ook van deze sessies.